صدراشیمی

شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است

سئوالات فصل دوم

پرسش های فصل دوم شیمی اول

 1. بیشتر هوا کره در ناحیه ای قرار دارد که آن را .............................. می نامیم .
 2. دورترین لایه هواکره به زمین ............................ و نزدیکترین لایه ............................... نام دارد .
 3. با افزایش ارتفاع دمای هوا ........................ می یابد .
 4. برای اندازه گیری دقیق فشار هوا از دستگاهی به نام ......................... استفاده می شود .
 5. فشار هوا را در سطح دریا ............................ می نامند و برابر با ............................. است .
 6. ................................... یک گاز ، نتیجه برخورد ذره های سازنده آن گاز با دیواره های ظرف است .
 7. دمای ............................. را صفر مطلق می نامند .
 8. اگر فشار معینی از یک در دمای ثابت افزایش دهیم ، حجم آن ........................ کاهش می یابد .
 9. در فشار ثابت ، دما و حجم مقدار معینی از یک گاز با یکدیگر رابطه ......................... دارند .
 10. با افزایش دمای یک گاز ، میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن ................................. می یابد .
 11. در تقطیر جزئ به جزئ هوای مایع ، نیتروژن ......................................... از اکسیژن از ستون خارج می شود .
 12. واکنش یک عنصر با اکسیژن را واکنش ............................ می نامند .
 13. حدود ............................ از انرژی تابشی خورشید به سطح زمین می رسد و مابقی به فضای بیرون بازتابیده می شود .
 14. هر چه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد ، انرژی آن ............................. است .
 15. پدیده به دام انداختن و برگرداندن پرتوهای فروسرخ به وسیله مولکول های کربن دی اکسید ، آب و دیگر گازهای موجود در هوا کره را .................................. می نامند .
 16. در لایه اوزون ، هر مولکول اوزون با جذب پرتوهای ................... می شکند و با تشکیل دوباره آن ، پرتوهای ............... گسیل می شود .
 17. .............................. دسته ای از ترکیبات شیمیایی هستند که باعث نابودی لایه اوزون می شوند .
 18. .................................و.................................... از عوامل آلوده کننده طبیعی هوا هستند .
 19. متان و کربن مونوکسید دو آلاینده نوع ...............................هستند .
 20. سولفوریک اسید که از عوامل باران های اسیدی است ، یک آلاینده نوع ................................. است .
 21. اوزون .............................. یک آلاینده نوع دوم بوده ، سمی و خطرناک است .
 22. ........................ از اجزای اصلی مه دود فوتوشیمیایی هستند .
 23. گازهای ............................. و .................................... منشائ اصلی تولید باران های اسیدی هستند .
 24. در هر مورد بر اساس نظریه جنبشی گازها جواب خود را توجیه کنید :

-آیا بوی یک غذای داغ را از فاصله چند متری بهتر استشمام می کنید یا یک غذای سرد ؟

    -آیا بازی با توپ فوتبال در عصر یک روز پاییزی راحت تر است یا یک روز داغ تابستانی ؟

 1. چرا غواصان در اعماق دریا به مخزن های هوای تحت فشار نیاز دارند ؟
 2. اگر مخزن هوای غواصان به اندازه کافی قوی نباشد تا بتواند فشار آب را تحمل کند ، حجم مخزن چه تغییری خواهد کرد ؟

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۱۵:۲۶ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

شیمی در زندگی روز مره

سیستم خنک کننده بدن

 

هر زمان که بدن انسان احتیاج  به از دست دادن گرما داشته باشد ، مثلاً به هنگام تقلا کردن یا در هوای گرم ، غده های عرق به کار می افتند . در این جریان ، غدد عرق فرایند خنک کردن بدن را از طریق تبخیر انجام می دهند. انسان ها در مواقع دیگر نیز عرق می کنند . حتی افرادی که تحرک کمی دارند ممکن است تا یک لیتر در روز عرق کنند . این مقدار آب خودبخود تبخیر شده ، بدن را در طول شبانه روز خنک نگاه می دارد . در واقع ، گرمای اضافی بدن ما با تبخیر مقدار کمی آب و خارج شدن آن از منافذ پوست کاسته می شود .

دمای بدن به وسیله هیپوتالاموس که بخشی از مغز است ، تنظیم می شود . وقتی که خون یا دریافت کننده های گرما در بدن به هیپوتالاموس پیام بدهند که به تنظیم بدن دما احتیاج است ، غده های عرق فعال می شوند و شخص عرق می کند . عرق بدن  متشکل از آب ، اوره و مقداری نمک است .

  

غواصی در زیر آب

خطرناک ترین گاز موجود در هوای فشرده ای که غواص تنفس می کند ، نیتروژن است . غلظت زیاد نیتروژن حل شده در خون ممکن است منجر به تخدیر نیتروژنی شود . در این شرایط ، غواص احساس شادی می کند ، جهت یابی خود را از دست می دهد و ممکن است دچار ترس و اضطراب بی مورد شود .

وقتی غواص بالا می آید ، فشار کاهش می یابد و نیتروژن از محلول خارج می شود . اگر غواص باسرعت زیاد ،  بالا بیاید ، نیتروژن حل شده فرصت کافی برای رسیدن به شش ها و خارج شدن پیدا نمی کند و در نتیجه ، در رگ های خونی و بافت های عصبی بدن ، حباب نیتروژن تشکیل می شود . این حباب ها ممکن است موجب تشنج ، فلج و خمیدگی شوند . از این رو این ناراحتی را خمیدگی نامیده اند . در این ناراحتی ، حباب های گاز نیتروژن غالباً غالباً در خمیدگی های رگ های خونی ( مثلاً در مفاصل ) جمع می شوند . فشاری که در این مواضع ایجاد می شود ، بسیار دردناک است و مانع می شود که غواص مفاصل خود را راست کند . غواصی را که خیلی سریع بالا آمده باشد ، به این صورت معالجه می کنند که او را در اتاقی کم فشار قرار می دهند و فشار را باسرعت ، تا فشاری که غواص در اعماق آب تحمل کرده است ، افزایش می دهند . سپس فشار را به تدریج تا فشار معمولی کاهش می دهند .

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۱۵:۲۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی

بسمه تعالی    

       آموزش و پرورش مشکین شهر

      دبیرستان استاد مطهری

 آزمون فصل سوم شیمی                   2نام و نام خانودگی                    کلاس          تاریخ امتحان5/12/85

1-هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

الف قاعده هشتایی ( اوکتت )

ب انرژی شبکه

ج- نمک های آب پوشیده

2-در ستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ذکر علت مشخص کنید .

الف -  ترکیب یونی سخت است .

ب- نقطه ذوب وجوش بیش ترترکیبات یونی کم می باشد .

3-الف در کدام یک از معادلات زیر q نشان دهنده انرژی شبکه بلور یونی است؟ چرا ؟

 

1- Mg2+(g) + 2F-(g)→ MgF2(g) + q                       2- Mg2+(g) + 2F-(g) → MgF2(s) + q

 

ب- معادله شیمیایی موازنه شده ای بنویسید که نشان دهنده انرژی شبکه Al2O3 برابر 15916Kjmol-1 است .

 

4-اگر انرژی شبکه بلور روبیدیم برومید 660 کیلوژول برمول باشد با ذکر علت بیان کنید که انرژی شبکه

 

بلور  689کیلوژول برمول به کدام یک از ترکیبات RbCl یا  RbI تعلق دارد .

 

5-فرمول شیمیایی ترکیبات  را بنویسید .

منیزیم هیپوکلریت                                                      کروم(II) سولفات                              

آمونیوم نیترات                                                       لیتیم هیدروژن سولفات                               پتاسیم هیدروژن فسفات                 

 

6-نام ترکیبات را بنویسید :

FeSO4            Ba(MnO4)2               CaCO3            Na2Cr2O7              Be (OH)2

                                                      

7- بر اثر گرم کردن یک جسم جامد وزن اولیه 023/1 گرم به 654/0 گرم کاهش پیدا می کند .

الف- علت کاهش وزن جسم بر اثر حرارت چیست ؟

 

ب اگر فرمول شیمیایی این جسم بصورت CuSO4.xH2O با شد  x را حساب کنید (Cu=63 , S=32 , O=16 , H=1)

 

 

8-جدول زیر را با اعداد روبرو(انرژی شبکه کلریدهای گروه اول ) پر کنید . Kjmol-1 853-787-715-689-659

ترکیب یونی           NaCl                  CsCl                  RbCl                  LiCl                   KCl

انرژی شبکه بلور                                                                                                             

 

9-فرمول شیمیایی حاصل از واکنش عنصر اکسیژن با عدد اتمی8 با عنصر لیتیم با عدد اتمی 3 را بنویسید .

 

اطلاعات اضافی  3Li , 11Na, 19K, 37Rb,55Cs                                  موفق باشید  نوری زاده

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۲۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی

 

بسمه تعالی

آموزش و پرورش مشکین شهر

دبیرستان استاد مطهری

آزمون نیم سال اول شیمی 2                  نام و نام خانودگی            کلاس        تاریخ امتحان27/10/85

1

مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

ایزوتوپ     اثر پوششی الکترون های درونی   شعاع اتمی  -    الکترون های ظرفیت

2

2

دو مورد از نظریه اتمی دالتون را بیان کنید ؟

1

3

رادرفورد با چه مشاهدات و نتیجه گیری ها ، مدل اتمی  خود را ارائه داد ؟

۱/۵

4

مندلیف جدول تناوبی خود را بر چه اساسی طبقه بندی کرد و چه ایرادی بر جدول مندلیف وارد است بنویسید ؟

1

5

در هر تناوب بار موثر هسته اتم چگونه تغییر می کند . چرا؟

1

6

مطابق جدول زیر  به سئوالات زیر پاسخ دهید ؟

 

گروه 14

گروه 15

گروه 16

گروه 17

n=2

A

B

C

D

n=3

E

 

F

 

الف شعاع اتمی کدام عنصر از بقیه بزرگتر است ؟

ب الکترونگاتیوی کدام عنصر بزرگتر و کدام یک کمتر از بقیه می باشد ؟

ج آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم D به چه صورت است ؟

1

7

جدول زیر را بر اساس ویژگی های ذره های زیر اتمی پر کنید .

نام ذره

نماد

بار الکتریکی

amu

g

000000000

0000000000

1-

0005/

28-10*109/9

000000000

0000000000000

1+

۱/۰۰۷۳

24-10*673/1

00000000000

00000000

0

۱/۰۰۸۷

24-10*675/1

8

اگر طیف نشری خطی هیدروژن در طول موج های 656nm, 486nm , 434nm , 410nm ظاهر شود .با توجه به شکل زیر نشان دهید کدام انتقال به کدام طول موج مربوط می باشد ؟

 

1

9

ترتیب زیر لایه ها را در اتم هیدروژن و در اتم های با بیش لز یک الکترون ، در لایه های اول ، دوم و سوم بنویسید ؟

 

10

با نوشتن آرایش الکترونی 22Ti نشان دهید که در لایه سوم این اتم چند الکترون وچند اوربیتال وجود دارد .

1

11

عدد کوانتمی چهارگانه را برای الکترون اخرین  زیر لایه 24Cr بنویسید ؟

1

12

یون 26Fe2+ چند الکترون ، چند پروتون دارد و اگر تعداد نوترون های آن چهار واحد بیشتر از تعداد پروتون هایش باشد تعداد نوترون و عدد جرمی آن را مشخص کنید  ؟

1

13

-         واکنش پذیری فلزات گروه اول جدول تناوبی  را باهم مقایسه کنید ؟

-         واکنش پذیری فلزات گروه دوم جدول تناوبی را باهم مقایسه کنید ؟

-     واکنش پذیری فلزات گروه اول را نسبت به گروه دوم مقایسه کنید ؟

5/1

14

انرزی های یونش نخستین عناصر دوره دوم جدول تناوبی به شرح زیر می باشد :

 (kj/mol) 3/520 6/800 5/899 4/1066 1314 3/1402 1681 7/2080

این اعداد به کدام یک از عناصر جدول زیر تعلق دارد عدد را در جای مربوطه بنویسید ؟

عنصر

10Ne

9F

8O

7N

6C

5B

4Be

3Li

انرژی یونش

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15

هر یک از اتمهای 7N – 53I – 20Ca – 37Rb از چه راهی به آرایش هشتایی پایدار می رسند ؟ ذره باردار آنها آنیون است یا کاتیون ؟ آرایش الکترونی آنها را رسم کنید ؟

2

موفق باشید            گروه شیمی دبیرستان استاد مطهری

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۰:۱۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  |