صدراشیمی

شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است

اردوی علمی یک روزه


روز سه شنبه جهت تعمیق یادگیری ، دانش آموزان اول دبیرستان بهمراه مدیر و دبیر شیمی از آب معدنی نوری کندی بازدید کردند . این چشمه داخل دره ی قرار دارد و از مشخصات ویژه آن می توان به کربناته بودن اب آن اشاره کرد


+ نوشته شده در  شنبه نهم آذر ۱۳۹۲ساعت ۲۳:۱۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

شیمی برای زندگی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ساعت ۲۱:۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

شیمی تکمیلی سمپاد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت ۲۱:۵۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ساعت ۵:۳۲ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نهایی شیمی 1 فرزانگان

نمرات نهایی شیمی 1 فرزانگان

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموزان گرامی

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۲ساعت ۱۶:۱ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نهایی شیمی 1 امیر کبیر

نمرات نهایی شیمی 1 امیر کبیر 

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموزان گرامی و ساعی

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت ۱۳:۳۱ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

تمرین فصل 3 شیمی1

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۸:۲۱ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون فصل دوم شیمی 1

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت ۲۱:۲۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون فصل دوم شیمی 1

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت ۲۱:۱۸ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات بیست و سومین المپیاد شیمی (شیمی 1)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۹:۴۶ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نوبت اول شیمی 1 فرزانگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۱۶ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دی ماه شیمی 1 فرزانگان سال تحصیلی 1391

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت ۱۵:۳۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نوبت اول شیمی 1 امیر کبیر

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۴۴ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی 1 امیر کبیر سال 91

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ساعت ۰:۱۶ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون 2 شیمی1

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ساعت ۲۳:۴۴ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

ازمون شیمی 1

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ساعت ۲۱:۱۰ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی 1

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ساعت ۲۱:۶ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نوبت دوم شیمی 1 امیر کبیر خرداد 91

شماره نمره شماره نمره
۵۹ ۱۵.۷۵ ۸۸ ۱۵.۵
۶۰ ۱۸ ۸۹ ۱۶.۷۵
۶۱ ۱۶.۵ ۹۰ ۱۸
۶۲ ۱۸ ۹۱ ۱۸.۵
۶۳ ۱۵.۷۵ ۹۲ ۱۹.۵
۶۴ ۱۶.۷۵ ۹۳ ۱۸.۷۵
۶۵ ۱۱.۲۵ ۹۴ ۱۹.۵
۶۶ ۱۱ ۹۵ ۱۷
۶۷ ۱۵.۷۵ ۹۶ ۱۱.۵
۶۸ ۱۶.۷۵ ۹۷ ۱۸.۷۵
۶۹ ۱۷.۵ ۹۸ ۱۱.۷۵
۷۰ ۱۶.۷۵ ۹۹ ۱۸.۵
۷۱ ۱۲.۲۵ ۱۰۰ ۱۹.۲۵
۷۲ ۲۰ ۱۰۱ ۱۸
۷۳ ۱۶.۲۵ ۱۰۲ ۱۶
۷۴ ۱۷ ۱۰۳ ۱۷.۲۵
۷۵ ۱۶.۷۵ ۱۰۴ ۱۸.۲۵
۷۶ ۱۰ ۱۰۵ ۱۸.۷۵
۷۷ ۱۴.۲۵ ۱۰۶ ۱۹.۵
۷۸ ۱۵.۲۵ ۱۰۷ ۱۶.۵
۷۹ ۱۷.۷۵ ۱۰۸ ۱۵.۵
۸۰ ۱۵.۷۵ ۱۰۹ ۱۷.۲۵
۸۱ ۱۸ ۱۱۰ ۱۷.۲۵
۸۲ ۱۸ ۱۱۱ ۹.۵
۸۳ ۱۶.۷۵ ۱۱۲ ۱۸.۲۵
۸۴ ۱۹ ۱۱۳ ۱۷
۸۵ ۱۶.۷۵ ۱۱۴ ۱۹.۲۵
۸۶ ۱۵.۷۵ ۱۱۵ ۱۷.۲۵
۸۷ ۱۹.۵ ۱۱۶ ۱۵.۷۵

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۸:۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نوبت دوم شیمی 1 فرزانگان خرداد 91

شماره نمره شماره نمره
۱ ۱۷.۲۵ ۲۹ ۹
۲ ۱۷ ۳۰ ۱۹
۳ ۱۹.۲۵ ۳۱ ۱۹
۴ ۱۷.۵ ۳۲ ۱۹.۵
۵ ۱۸ ۳۳ ۱۵.۵
۶ ۱۶ ۳۴ ۱۶
۷ ۱۱.۷۵ ۳۵ ۱۹.۵
۸ ۱۸.۵ ۳۶ ۱۸.۵
۹ ۱۸ ۳۷ ۱۲.۵
۱۰ ۱۵.۷۵ ۳۸ ۱۹.۵
۱۱ ۱۸.۵ ۳۹ ۱۷.۷۵
۱۲ ۱۳.۵ ۴۰ ۱۷.۲۵
۱۳ ۱۸ ۴۱ ۱۷.۷۵
۱۴ ۱۶ ۴۲ ۱۵.۷۵
۱۵ ۱۵.۷۵ ۴۳ ۷.۵
۱۶ ۱۹.۷۵ ۴۴ ۱۶
۱۷ ۱۹ ۴۵ ۱۵.۵
۱۸ ۱۸.۵ ۴۶ ۱۸
۱۹ ۱۶.۲۵ ۴۷ ۱۹.۵
۲۰ ۱۸.۷۵ ۴۸ ۱۴.۷۵
۲۱ ۱۷.۲۵ ۴۹ ۱۶
۲۲ ۱۷ ۵۰ ۱۶.۵
۲۳ ۱۶ ۵۱ ۹.۵
۲۴ ۱۸.۷۵ ۵۲ ۱۹.۵
۲۵ ۱۵.۵ ۵۳ ۱۷.۷۵
۲۶ ۱۸ ۵۴ ۱۴.۷۵
۲۷ ۱۷ ۵۵ ۲۰
۲۸ ۱۹.۷۵ ۵۶ ۱۷.۵

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۷:۲۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزموننوبت دوم شیمی 1 مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان خرداد91

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفا سوال نفرمایید .

 

مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

الف- ظرفیت گرمایی ویژه

ب- فشار استاندارد

ج- بازنگری کردن

د- سوخت فسیلی

 

چرا گرمای تبخیر آب بالا است ؟

 

چه آبی دارای سختی دائم است وچگونه میتوانیم ایننوع سختی را ازبین ببریم ؟

 

اجزای اصلی وجزیی هواکره را نام ببرید ؟

 

به کمک نظریه جنبشی مولکولی گازها توجیه کنیدکه چرا در حجم ثابت ، با کاهش دمای یک گاز ، فشار آن کاهش می یابد ؟

 

گازهای گلخانه ای را نام ببرید درصورت نبودن این گازها در هواکره دمای کره زرمین به دمای کدام کره نزدیک تر می شود ؟

 

با اجرای فرایند چرخه ای ، غلظت اوزون در استراتوسفر تقریبا ثابت باقی می ماند چگونگی انجام این چرخه را بنویسید ؟

 

چگونگی تولید اوزون تروپوسفری را شرح دهید ؟

 

از راه های کنترل آلودگی هوا دو مورد را بیان کنید ؟

 

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

I

Te

Sb

Sn

In

Sr

Rb

با توجه به جدول داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 

الف- درصورتیکه ترکیبات CaBr2 و Al2O3 را داشته باشیم ترکیبات حاصل از واکنش اتمهای زیر را مشخص کنید ؟

Mg,I                      Ga,S

 

2Fe + 3O2→ 2Fe2O3

ب- در صورتیکه جرم اتمی Fe=56 و  O=16  باشد با   محاسبه مشخص کنید که آیا واکنش روبرو از قانون پایستگی جرم تبعیت می کند ؟ یا خیر ؟

ج- با توجه به اینکه جرم اتمی Al =27  وB=11  باشد جرم اتمی Ga را محاسبه کنید ؟

یکی از روش های افزایش عمر منابع شیمیایی ، روش جایگزینی است با ذکر مثال این روش را توضیح دهید ؟

 

چرا به زباله طلای کثیف می گویند ؟

 

ایرادهای استفاده از دستگاه زباله سوز را نام ببرید ؟

 

 

الف- ترکیبات A,B,C  را به ترتیب افزایش نقطه جوش مرتب کنید ؟

ب- فرمول مولکولی ترکیبات B, C را بنویسید و مشخص کنید که این دوترکیب نسبت به هم چه نامیده می شوند ؟

ج- از بین ترکیبات A,B,C,D کدام ترکیب واکنش پذیری بیشتری دارد ؟ چرا؟ 

شاخص اندازه گیری کیفیت بنزین بر اساس چه ترکیباتی مشخص شده است ؟

 

از جایگزین های نفت برای سوزاندن چهار مورد را نام ببرید ؟

 

برش های مایع نفت خام شامل چه ترکیباتی است وحاوی چه تعداد کربن می باشد ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۶:۵۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون نوبت دوم شیمی 1 مرکز آموزشی استعدادهای درخشان امیر کبیر مشکین شهر خرداد 91

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفا سوال نفرمایید .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید ؟

الف- محلول ........................ محلولی است که می تواند مقدار بیشتری از ماده حل شونده را در دمای مورد نظر در خود حل کند .

ب- به طور کلی ، هرچه از سطح زمین فاصله می گیریم ، دمای هوا ...................... می یابد .

ج- دوگاز ...................و..................... اجزای اصلی سازنده زیست گاز هستند .

د- هر چه تعداد اتم های کربن در یک آلکان بیشتر باشد ، گرانروی آن ........................ ودما جوش آن نیز........................ است .

و- دورترین لایه هواکره به زمین .................... ونزدیک ترین لایه ........................ نام دارد .

واژه های در ستون الف و عبارت های در ستون ب داده شده است هر یک از این عبارت ها به نوعی با واژه های ستون الف ارتباط دارد . ترتیب این عبارت ها با ترتیب واژه ها هماهنگ نیست . سعی کنید عبارت مربوط به هر واژه را بیابید .

الف

ب

DO

SO2

Cd2+

ppm

منیزیم

O2

ازکاتیونها ی سنگین آلوده کننده آب است .

از عوامل ضروری مثلث آتش که در هوا وجود دارد .

ازگرد این ماده در تولید فشفشه وسایر مواد آتش بازی استفاده می شود .

آتشفشان ها مهمترین منبع تولید این آلاینده است .

حداقل غلظت اکسیژن محلول در آب که برای ادامه حیات آبزیان لازم است .

 

هنگامی که غواصان به عمق آب فرو می روند ، فشار اعمال شده بر گازی که تنفس می کنند افزایش می یابد . این افزایش فشار چه تاثیری بر مقدار گازحل شده در خون آنها دارد ؟

کدامیک ازمحلول های زیر خاصیت اسیدی دارد ؟

الف- محلول پاک کننده لوله (pH = 13)      ب- سرکه (pH=2.7)      ج- آب خالص (pH=7)

اگر حجم یک حباب هوا که در خمیر نان به دام افتاده است ، در دمای اتاق (298 K) برابر یک میلی لیتر باشد . ونان در دمای (419K) پخته شود انتظار دارید حجم حباب هوا  به هنگامپخت نان بیشتر ار 1 ml شود یا کمتر ؟چرا ؟

چرا در یک روز آفتابی فصل زمستان ، داخل یک گلخانه با دیوارهای شیشه ای گرمتر از یک ساختمان با دیوار های چوبی است ؟

موجهای الکترومغناطیسی که به سطح کره ماه می رسند چه تفاوت عمده ای با موج های دارند که که به سطح کره زمین می رسند ؟

هواکره چگونه دمای کره زمین را متعادل می کند ؟

اوزون تروپوسفری چگونه در سطح زمین تولید می شود ؟آیا آلاینده نوع اول است یا نوع دوم ؟

پدر خانواده ی مواد زیر را خرید کرده است :

دو شیر پاکتی    -   سه کیسه نایلون به ترتیب پر از خیار ، سیب و پرتقال – یک کیلو سبزی خوردن – 5 شیشه نوشابه – دو کنسروماهی

زباله های ایجاد شده ازمواد غذایی بالا را در نظر بگیرید وجدول زیر را پر کنید . هر زباله را تنها در یک جای خالی قرار دهید .

زباله های قابل دفن

زباله های قابل بازگردانی

زباله های که دوباره قابل استفاده اند

 

 

 

 

مواد مورد نیازفعالیت های انسانی  ازکدام لایه های زمین تامین می گردند ؟

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید ؟(اعداد کنار نماد شیمیایی جرم اتمی عنصر مربوطه است مثال : 7Li  یعنی جرم اتمی لیتیم 7است ).

19F

16O

14N

11B

9Be

7Li

35Cl

32S

31P

27Al

24Mg

23Na

80Br

79Se

75As

70Ga

40Ca

39K

127I

127Te

122Sb

115In

87Sr

85Rb

الف- با محاسبه مشخص کنید که آیا واکنش زیر ازقانون پایستگی جرم تبعیت می کند ؟

Mg + H2O→ Mg(OH)2 + H2

ب- قطر یون منیزیم (Mg2+) برابر 156 پیکومتر است قطر یون استرونسیوم (Sr2+) برابر 254 پیکومتر است . بر اساس این قطر یون کلسیم (Ca2+) را تخمین بزنید ؟

ج- فرمول های شیمیایی Al2O3  و BeCl2 را در نظر بگیرید .بر اساس این وبه کمک جدول بالا فرمول شیمیایی ترکیبات حاصل ازعناصر زیر را پیش بینی کنید .  الف-Ga ,S                           ب- Mg , F

چرا نفت را گاهی "خورشید درخشان به خاک سپرده شده " می نامند ؟

در معاینه فنی خودروها گازهای احتراق خارج شده از اگزوز خودروها را تجزیه وتحلیل می کنند که گازهای مورد آزمایش شامل کربن مونوکسید ، هیدروکربن نسوخته ودود می باشد . چنانچه اندازه ی یکی ازاین مواد خیلی زیاد باشد ، نتیجه معاینه منفی خواهد شد . نتایج حاصل از یک معاینه فنی در جدول زیر ارائه شده است از این نتایج برای پاسخ گویی به پرسش ها استفاده کنید :

 

نتیجه معاینه

حداکثر مجاز

میزان CO

4%

5/3%

هیدروکربن نسوخته

ppm 197

ppm  1200

حالت خلاص

قابل قبول

 

میزان دود

قابل قبول

 

 

الف- آیا این خودرو در معاینه قبول شده است ؟چرا ؟

ب- گازهای خروجی ازموتور خودرو ، افزون بر کربن مونوکسید ، دود و بخار آب در برگیرنده ی گازهای دیگر است . یکی ازاین گازها موجب تغییر در دمای محیط می شود . ضمن مشخص کردن نام آن گاز ، نقش آن را در این مورد تفسیر کنید ؟

ج- با توجه به واکنش سوختن هیدروکربن ها دودلیل ذکر کنید که چرا نباید ماشین را در فضاهای بسته روشن کنیم ؟

نمودار زیر گرمای سوختن یک مول ازچند آلکان را نشان می دهد با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف- چه رابطه ای میان گرمای سوختن وتعداد کربن های هر آلکان وجود دارد ؟

ب- انتظار دارید گرمای سوختن پنتان ( ترکیبی با 5 اتم کربن ) چقدر باشد ؟

در میان دریاها و اقیانوس های جهان خلیج فارس یکی از آلوده ترین مناطق دریایی بوده است . برای نمونه در جنگ خلیج فارس بیش از 10 میلیون بشکه نفت از طریق انهدام نفت کش ها  وبیش از 10 میلیون بشکه از طریق انهدام سکوهای نفتی به خلیج فارس سرازیر شده است . در صورتی که هر بشکه حاول 159 لیتر نفت خام باشد . محاسبه کنید :

الف- چند لیتر نفت وارد آب های خلیج فارس شده است ؟

ب- با احتساب هر بشکه یکصدو شصت هزار تومان قیمت نفت ریخته شده به خلیج فارس چقدر است ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱ساعت ۱۶:۴۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی 1 دبیرستان استعدادهای درخشان امیر کبیر مشکین شهر

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفاً سوال نفرمایید

 

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پرکنید .

-          هنگامیکه از فضا به زمین نگاه می کنیم عموماً آن را کره ای به رنگ آبی می بینیم زیرا ....................... درصد از سطح کره زمین را آب پوشانده است .

-          جمله ها یا عبارت های زبان شیمی .................................. هستند .

-          به نیرویی قوی که ما بین یون های ناهمنام نمک وجود دارد ..................................می گویند .

-          موادی که توسط باکتری ها قابل تجزیه باشند ، مواد ........................................ می نامند .

-          در تصفیه فاضلاب شهری مرحله نهایی ................................... است .

-          دورترین لایه هوا کره به زمین .......................................... ونزدیک ترین لایه .................................. نام دارد .

-          برای اندازه گیری دقیق فشار هوا از دستگاهی به نام ........................................ استفاده می شود .

1

هر یک از موارد زیر را با توجه به خواص غیر عادی آب توجیه کنید .

-          در طول شبانه روز دمای کره مریخ از 80-  درجه سیلسیوس تا 40 درجه سیلسیوس متغیر است . در حالیکه تغییرات دمای کره زمین خیلی کمتر از این مقدار می باشد .

2

-          وجود یک حوض یا چند فواره در یک پارک هوای آن را خنک تر از جاهای دیگر می کند .

با توجه یه جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .

 

در مقابل میله باردار

گرمای تبخیر

مولکول A

منحرف نمی شود

250

مولکول B

منحرف می شود

860

الف- کدام مولکول قطبی است ؟چرا ؟

ب- نیروی جاذبه بین مولکولی کدام ماده بیشتر است ؟چرا؟

 

3

ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.

4

آیا آب رودخانه یا آب چاه خالص محسوب می شود ؟چرا ؟

5

آیا آب باران خاصیت اسیدی دارد یا بازی ؟ پاسخ خود را با نوشتن یک معادله شیمیایی توضیح دهید .

6

کاتیون های سنگین را نام برده ومشخص کنید که در صورت استفاده  چه آسیب های به بدن وارد می کنند . 

7

الف-برای ته دنشین کردن گل ولای موجود در آب ازچه موادی استفاده می کنند ؟

ب- جهت گندزدایی از آب در تصفیه آب شهری عموماً ازماده ی استفاده می کنند .

ج- چرا دربرخی کشورها مقدار بسیار اندکی یون فلورید به آب می افزایند .

د- در گذشته ایرانیان برای جلوگیری از رشد جلبک در انبار های آب خود  از چه ماده ی استفاده می کردند .

8

الف- انحلال پذیری KCl را در دمای 20 و 40درجه سیلسیوس مشخص کنید .

ب- انحلال پذیری کدام ماده بستگی بیشتری به دما دارد .

ج- 130 گرم  KNO3  در  دمای 70 درجه سیلسیوس در 100 گرم آب حل شده است نوع محلول را مشخص کنید .

د- اگر محلول بالا را  از دمای 70 به 30 درجه سیلسیوس برسانیم در صورت هوشیار کردن محلول چند گرم بلور ته نشیین می گردد .

9

باتوجه به شكل به سؤالات پاسخ دهيد :

الف) علت تشكيل رسوب پس از افزايش محلول سديم كربنات در هردو نمونة آب چيست ؟ توضيح دهيد .

Na2CO3 (aq)

افزايش محلول سديم كربنات

(1

ب) منبع كدام نمونه آب براي شستشو با صابون مناسب تر است ؟ چرا ؟

                                          رسوب

 


Na2CO3 (aq)

افزايش محلول سديم كربنات

(2

                                         

                                          رسوب

10

680mmHg

به شكل روبرو توجه كرده به سوالات زير پاسخ دهيد :

آ) فشار گاز محبوس در ظرف شيشه اي چند ميلي متر جيوه است ؟

}40mm

ب) فشارسنج روبرو چه نام دارد ؟

(1) كوه

پ) فشار اين گاز در كدام يك از نواحي (1) يا (2) شكل

(2) دريا

 زير اندازه گيري شده است ؟ چرا ؟

 

11

تغییرات چگالی هوا با تغییرات تعداد ذره های موجود در هر نمونه یک لیتری چه رابطه ی دارد توضیح دهید .

12

اگر بخواهیم حجم یک گاز در فشار ثابت از 15 میلی لیتر به 25 میلی لیتر برسد ، دمای آن باید از 27 درجه سانتیگراد به چند درجه برسد ؟

13

در حجم ثابت ، با کاهش دمای یک گاز ، فشار آن چه تغییری می کند ؟چرا ؟

14

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۳:۱۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون نوبت اول شیمی 1 فرزانگان

مدت زمان پاسخ گویی 80دقیقه

تاریخ آزمون 12/10/1390

نام ونام خانوادگی

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفا سوال نفرمایید .

5/1

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید .

-        وجود .......................... سبب شده است که تناسبی میان مقدار آب موجود در همه منابع بر قرار گردد .

-        مقدار زیاد آب موجود در سطح زمین بعنوان یک ....................................... عمل کرده و تغییرات دمای زمین را کنترل می کند .

-        کلمه های زبان جهانی شیمی را ......................................... می گویند .

-        هر مولکولی که دارای دوقطب مثبت ومنفی باشد مولکول ...................................... نامیده می شود .

-        محلول آب نمک رسانایی جریان برق است ................................. عامل انتقال جریان برق در محلول هاست .

-        در گذشته ایرانیان از................................... برای جلوگیری از رشد جلبکخا در آب انبارهای خود استفاده می کردند .

1

2

مفاهیم زیر را تعریف کنید .

گازهای ایده آل

قانون شارل

زیست تخریب پذیر

انحلال پذیری

2

1

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ذکر علت مشخص کنید .

الف- جهت افزایش انحلال پذیری اکسیژن در آببایستی دمای آب را افزایش داد .

ب- فوتوسنتز گیاهان دریای مقدار زیادی اکسیژن به آب های طبیعی می افزائید .

3

1

آیا یخ های قطبی ویخچال های طبیعی منبع قابل بهره برداری برای تامین آب شیرین به شمار می آیند ؟ چرا ؟

4

1

ماده A گرمای تبخیر بیشتری ازماده B دارد نیروی بین مولکولی این دوماده را باهم دیگر مقایسه کنید .

5

1

چرا بلورهای نمک خوراکی در آب حل می شوند .

6

1

جدول زیر با توجه به اطلاعات داده شده تکمیل کنید .

نام ترکیب

فرمول شیمیایی

رنگ کاغذ لیتموس در محلول این ترکیب

سولفوریک اسید

 

 

 

KOH

 

7

1

چه یون های برای فعالیت زیستی وبهداشتی بدن اهمیت فراوانی دارد ؟

8

5/1

فرایندهای اصلی تصفیه طبیعی آب را شرح دهید .

9

1

با نوشتن یک معادله واکنش ، پیدایش ستون های زیبایی معروف به استالاکتیت و استالاگمیت را توضیح دهید .

10

5/1

مراحل تصفیه آب شهری را نام ببرید .

11

75/0

هریک از موارد زیر درکدام لایه از هوا کره فعالیت می کند .

الف- هواپیمای جاسوسی                            ب- بالن های هواشناسی                    ج- ابرها

12

1

اجزای سازنده اصلی و جزی هوا کره را نام ببرید .

13

1

کوهنوردان به هنگام  صعود به ارتفاعات با مشکل تنفسی مواجه می شوند ، این پدیده را توجیه کنید .

14

1

درداخل جعبه ی، یک بادکنک به حجم 3 لیتر وجود دارد اگر فشار داخل جعبه را در دمای ثابت دوبرابر کنیم با محاسبه نشان دهید حجم بادکنک چه تغییری می کند ؟

15

75/2

با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .

 

رود خانه A

رودخانه B

رودخانه C

یون کلسیم Ca2+

75

50

65

یون منیزیم Mg2+

45

50

35

یون هیدروژن کربناتHCO3-

150

200

188

pH

7

6.5

7.5

یون جیوه Hg2+

0.002

0.005

0.003

الف- با ذکردلیل مشخص کنید که کدام آب سختی موقت و کدام آب سختی دائم بیشتری دارد ؟

ب- کدام آب خاصیت بازی بیشتری دارد ؟

ج- اگر حد مجازاعلامی از طرف سازمان حفاظت ازمحیطزیست ppm004/0 باشد آبکدام رودخانه ازنظر این سازمان غیرمجازاست ؟ چرا ؟

 

16

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموزگرامی           نوری زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۰ساعت ۲۲:۵۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون نوبت دوم شیمی 1 خرداد 90 فرزانگان

۲/۵

جاهای خالی را با مفاهیم مناسب پر کنید .

الف- در تصفیه آب شهری ، برای ته نشین کردن  گل و لای موجود در آب از یک ماده لخته ساز استفاده می کنند این ماده دارای کاتیون های ............................... و ...................................... است .

1

ب- خواص عنصرها بطور عمده به ...................................... در اتم ها و چگونگی آرایش .......................... بستگی دارد .

ج- دورترین لایه هواکره به زمین ......................... و نزدیک ترین لایه .................................. نام دارد.

د- هرچه تعداد اتم های کربن در یک الکان بیشتر باشد ، گرانروی آن ............................ و دمای جوش آن نیز ......................... است .

ذ- از سوختن هیدروکربن ها ..................................... و ................................ و مقدار قابل توجهی انرژی بدست می آید .

2

مفاهیم زیر را تعریف کنید .

الف- پلیمر یا بسپار

2

ب- کراکینگ

ج- انحلال پذیری

د- سختی موقت آب

1

جرم مولی متان (16 g/mol) تقریبا برابر با جرم مولی آب (18 g/mol) است . چرا متان در دمای اتاق گاز ، اما آب مایع است ؟ پاسخ خود را توضیح دهید .

 

3

1

ویژگی های غیر عادی آب را نام ببرید (چهار مورد)

 

4

1

الف- چرا غواصان در اعماق دریا به مخزن های هوای پر فشار نیاز دارند ؟

 

5

ب- مشکلات یک غواص را با مشکلات یک خلبان که در ارتفاع زیاد با یک هواپیما پرواز می کند ، مقایسه کنید .

 

1

چرا آب باران اندکی اسیدی است . پاسخ خود را با نوشتن یک معادله شیمیایی شرح دهید .

 

6

۱/۵

انواع پرتوهای الکترومغناطیسی را بر اساس افزایش انرژی نام ببرید .

7

۱/۵

آلاینده های نوع اول با آلاینده های نوع دوم را مقایسه کنید . با ذکر مثال

 

8

۱/۵

با ذکر دلیل مشخص کنید که آیا واکنش زیر از قانون پایستگی جرم تبعیت می کند ؟ در صورت تبعیت نکردن واکنش را موازنه کنید .

CH­4(g) + Cl2(g)→ CH3Cl(g)l + HCl(g)

9

۱/۵

منابع تجدید پذیر با تجدید ناپذیر چه تفاوتی دارند ؟ با ذکر مثال

 

 

10

1

کدام اصل در هر مورد رعایت شده است . باز به کار بردن یا باز گردندان ؟

الف- ذخیره آب در بطری های پلاستیکی نوشابه که قبلا استفاده شده است .

11

ب- تبدیل ظرف های پلاستیکی شیر به الایافی که برای بافتن پارچه به کار می روند .

ج- بسته بندی اشیای شکستنی با روزنامه های تاریخ گذشته

د- استفاده از خرده های بطری های شیشه ای برای تهیه لوازم شیشه ای که مصارف صنعتی دارند

1

جدول زیر بخشی از جدول تناوبی عناصر می باشد . به کمک این جدول به سوالات زیر پاسخ دهید .

 

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

الف- دمای ذوب آکسیژن(O) و سلینیم(Se) به ترتیب 218- و 221 درجه سانتیگراد است . بر اساس این دمای ذوب گوگرد (S) را تخمین بزنید .

 

12

ب- فرمول های شیمیایی AlN و BeCl2 را در نظر بگیرید . بر اساس این و به کمک جدول بالا فرمول شیمیایی ترکیب های حاصل از عنصرهای زیر را پیش بینی کنید .  الف- F , Mg                                                                          ب- Ga , P

۱/۲۵

از تقطیر جز به جز نفت خام اجزا A , B , C, D , E بدست می آید . با توجه به جدول زیر به پرسش های خواسته شده پاسخ دهید .

E

D

C

B

A

جز

350<

350

150

80

30

دمای جوش

الف- کدام جز حاوی فرار ترین مواد است ؟

13

ب- کدام جز در پایین ستون تقطیر جمع می شود .

ج- کدام جز به عنوان سوخت خودرو و کدام جز به عنوان روان کننده به کار می روند .

د- کدام جز حاوی سنگین ترین مولکول هاست ؟

۱/۲۵

عدد اوکتان بنزین سوپر 93 است معنای این عبارت چیست ؟ چرا از مخلوط ایزواوکتان – هپتان در مقیاس عدد اوکتان استفاده می کنند .

14

1

بادکنکی را از اتاقی با دمای 25 به مکانی دیگر با دمای 50 درجه سیلسیوس می بریم ، حجم بادکنک با چه نسبتی تغییر می کند .

15

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش اموز گرامی    نوری زاده

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ساعت ۰:۱۴ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دی ماه شیمی 1دبیرستان فرزانگان مشکین شهر 1389

مفاهیم زیر را تعریف کنید :

الف- چرخه آب

ب- مولکول قطبی

ج- محلول سیر نشده

د- گرمای تبخیر

الف- برای ته نشین کردن گل و لای موجود در آب از کاتیون های ................................. و ............................................. لستفاده می شود .

ب- در تصفیه فاضلاب شهری مرحله نهایی ..................................... است .

ج- کاتیون های سنگین موجود در آب مولکول های ............................ را تخریب و به .................................... آسیب جدی وارد می کنند .

چرا دریاچه ها از سطح شروع به یخ زدن می کنند .

 

 

در شبانه روز دمای سطح  مریخ از 80- تا حداکثر 40 درجه سانتیگراد متغیر است ولی تغییر دمای شبانه روزی در سطح کره زمین کمتر می باشد علت این پدیده را با توجه به خواص غیر عادی آب توضیح دهید .

 

 

با توجه به نیروهای بین مولکولی بسیار قوی آب ، علت ایجاد پدیده ی کشش سطحی را شرح دهید .

 

 

چرا آب رودخانه خالص به شمار نمی آید .

 

 

جدول زیر را تکمیل کنید .

 

KOH

CaCl2

H2SO4

نام ترکیب

 

 

 

کاربرد ترکیب

 

 

 

نام عنصرهای سازنده

 

 

 

هنگامی که به نمونه ی از آب رودخانه چند قطره سدیم کربنات می افزاییم ، رسوب تشکیل می شود چه اظهار نظری می توان درباره این نمونه آب کرد ؟ تشکیل رسوب را با نوشتن معادله نشان دهید .

 

 

مواد زیر را بر حسب خاصیت اسیدی مرتب کنید .

سرکه (PH=2.7)        آّب خالص(PH=7)P               محلول پاک کننده لوله(PH=13)          آب دریا (PH=8.6)    

 

 

 لایه های هواکره را نام ببرید .

 

تغییرات فشار :

الف- در هواکره از سطح زمین به سمت ارتفاعات چگونه تغییر می کند .

ب- در آب کره از سطح دریا به عمق دریا چگونه تغییر می کند .

مقداری گاز نیتروزن را در ظرفی به حجم 352 میلی لیتر تحت فشار mmHg 791 قرار داده ایم .اگر بخواهیم فشار را در دمای ثابت به mmHg649  برسانیم . تغییرا حجم را محاسبه کنید .

 

 

با رسم شکل بیان کنید از بارومتر و مانومتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

 

 

آیا تنفس بر ترکیب درصد هواکره تاثیر دارد توضیح دهید .

 

 

15 گرم نمک در دمای 40 درجه سانتیگراد در 30 گرم آب حل شده است (محلول سیر شده) . انحلال پذیری این نمک را در دمای یاد شده حساب کنید .

 

 

برای تهیه محلول سیر شده اکسیژن mg40 اکسیژن را در دمای 20 درجه سانتیگراد در 2500 گرم آب حل می کنیم . انحلال پذیری اکسیژن را بر حسب ppm  بیان کنید .

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۹ساعت ۰:۳۵ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون طلایه داران

بسه تعالی      آزمون (2-1) طلایه داران                  نام و نام خانوادگی                                                   کلاس

درک و فهم سوال بخشی از سوال است لطفاً سوال نفرمایید

در حدود ........................ از سطح زمین را آب پوشانیده است .

1

یخ روی آب شناور می ماند ، پس چگالی یخ .............................. از آب است .

2

آب در دمای ............................... ، حداکثر چگالی خود را دارد .

3

هنگامی که آب را از دمای 4C تا دمای صفر درجه سانتیگراد سرد می کنیم ، حجم آن ............. می یابد .

4

اگر یک مقدار گرمای معین به دو قطعه هم وزن طلا و آهن دهیم ، دمای قطعه طلا بیشتر از آهن می شود . این واقعیت بیانگر این است که ظرفیت گرمایی ویژه طلا ....................... از آهن است .

5

هر چه دمای آب افزایش یابد ، کشش سطحی آن ........................ می شود .

6

کلمه های زبان شیمی را .......................... و جمله ها یا عبارت های زبان شیمی را ..................... می گویند .

7

...................... نیرویی است بسیار قوی که اتم ها را در کنار یکدیگر نگاه می دارد .

8

به تعداد پیوندهایی که یک اتم می تواند تشکیل دهد ، ....................... می گویند .

9

محلول ........................... محلولی است که می تواند مقدار بیشتری از ماده حل شوند را در دمای مورد نظر در خود حل کند .

10

PH محلول های اسیدی ......................... از 7 و pH محلولهای بازی ........................ از 7 است .

11

یون ......................... یکی از کاتیون های سنگین آلوده کننده آب است .

12

یکی از روش های نرم کردن آب سخت ، جانشین کردن یون ........................ به جای یون های Ca2+ و Mg2+ موجود در آب سخت است .

13

در تصفیه آب شهری ، برای ته نشین کردن گل و لای موجود در آب از یک ماده لخته ساز استفاده می کنند . این ماده دارای کاتیون های ....................... یا .......................... است .

14

99 درصد از هوا کره در فاصله ................... کیلومتری از سطح زمین قرار دارد .

15

دورترین لایه هوا کره به زمین ............................ و نزدیکترین لایه .................... نام دارد .

16

وجود گاز اوزون در ............................ قابل تشخیص است .

17

.................................. یک گاز ، نتیجه برخورد ذره های سازنده آن گاز با دیواره های ظرف است .

18

با افزایش دمای یک گاز ، میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن .......................... می یابد .

19

هر چه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد ، انرژی آن ............................. است .

20

در تقطیر جز به جز هوای مایع ، نیتروژن ......................... از اکسیژن از ستون خارج می شود .

21

فرکانس امواج رادیویی .................... از فرکانس پرتوهای X است .

22

اوزون ....................... یک آلاینده نوع دوم بوده ، سمی و خطرناک است .

23

..................... تنها آلاینده ای است که سهم منابع انسانی در تولید آن بیشتر از منابع طبیعی است .

24

گازهای ............................. و ........................... منشا اصلی تولید باران های اسیدی هستند .

25

اگر حجم یک حباب هوا که در خمیر به نان به دام افتاده است ، در دمای اتاق (291K) برابر به یک میلی لیتر باشد و نان در دمای 415K پخته شود ، آنگاه

الف- انتظار دارید حجم حباب به هنگام پخت نان بیشتر از یک میلی لیتر شود یا کمتر ؟ توضیح دهید .

ب- حجم حباب هوا را به هنگام پخت نان بر حسب میلی لیتر حساب کنید . 

26

اوزون انسان را در برابر چه نوع تابشی از نور خورشید محافظت می کند ؟ انرژی و طول موج این تابش را با نور مرئی مقایسه کنید .

27

در صورت نبودن مولکول های آب و کربن دی اکسید در هواکره ، آیا سطح کره ی زیمی دمای مکناسبی برای زندگی می داشت یا خیر؟ چرا ؟

28

منظور از مه دود فوتوشیمیایی چیست ؟ واکنش دهنده (های) آغازی در این فرایند ، کدام اند ؟ چرا در این فراین به نور خورشید نیاز است ؟

29

از بین گونه های زیر ، آلاینده ی نوع اول و دوم را مشخص کنید :

CO , SO2 , SO3 , HNO3 , NO2 , H2SO4 , NO , H2CO3

30

معادله شیمیایی زیر را در نظر بگیرید و به سوالات مطرح شده پاسخ دهید :

2KBr + 2H2SO4 + MnO2 =====   K2SO4 + MnSO4 + 2H2O + Br2

الف- چه تعداد اتم در طرف راست این معادله وجود دارد ؟

ب- چه تعداد اتم در طرف چپ این معادله وجود دارد ؟

ج- کدام یک از ترکیب های شرکت کننده در این واکنش ، یک عنصر دو اتمی است ؟

31

فشار اعمال شده به وسیله ستونی از یک مایع با چگالی و ارتفاع آن مایع نسبت مستقیم دارد . اگر بخواهیم یک بارومتر را با اتیل الکل  ( d= 0.78 g/cm3 ) پر کنیم ، طول لوله آن چقدر باید باشد ؟

            ( فشار را 101 کیلو پاسکال و dHg = 13.6 g/cm3 )

 

32

جرم دو مول CuCl2  چقدر است ؟ (جرم مولی Cu و Cl  به ترتیب 64 و 5/35 گرم بر مول است )

33

چگونه یک شیمیدان می تواند جیوه را از گوگرد تشخیص دهد ؟ ( سه مورد)

34

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت ۰:۹ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات چهار گزينه اي فصل اول شيمي 1(امادگي المپيادشيمي)

                                    

1

كدام بيان زير فرايند هيدراتاسيون را بهتر توصيف مي كند ؟

الف- انحلال يك تركيب در آب

ب- تجزيه آب بوسيله برخي تركيبات حل شده در آن

ج- برقراري پيوندهاي هيدروژني جديد ميان اجزاي حل شده و مولكول هاي آب

د- پوشيده شدن يون هاي حل شده بوسيله مولكول هاي آب

2

منظور از كاتيون هاي سنگين چيست ؟

الف- كاتيون هاي كه در آب سخت وجود دارند .

ب- كاتيون هاي با جرم زياد كه براي فعاليت هاي زيستي بدن اهميت دارند .

ج- كاتيون هاي صنعتي كه در كارخانه هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرند .

د- كاتيون هاي فلزهاي سنگين كه مانع انجام فعاليت هاي زيستي بدن مي شوند .

3

كدام عبارت نادرست است ؟

الف- سازمان جهاني حفاظت از محيط زيست ، pH آب آشاميدني سالم را در گستره 5/6 تا 5/8 اعلام كرده است

ب= DO نشان دهنده حداكثر غلظت اكسيژن محلول در آب براي ادامه زندگي آبزيان است .

ج- ضريب خطر مجاز يون هاي سنگين براي زندگي انسان ، كمتر از 1 است .

د- با افزايش سديم كربنات به آب و نيز با گرم كردن آب به ترتيب سختي دايم و سختي موقت آب از بين مي رود .

4

به كدام دليل در برخي آتش سوزي ها براي خاموش كردن آتش از آب استفاده مي شود ؟

الف- بالا بودن چگالي                 ب- بالا بودن ظرفيت گرمايي

ج- زياد بودن كشش سطحي آب    د- بالا بودن گرماي تبخير آب

5

pH خون............................

الف- كمي قليايي است      ب- كاملاً خنثي است   ج- كمي اسيدي است     د- به مقدار زياد قليايي است

6

با توجه به جدول مقابل ، در یک استخر به ابعاد 5m*2m*1.2m  که پر از آب باشد چند گرم اکسیژن حل گردد تا در فصل تابستان ماهی قزل آلا با کمبود اکسیژن مواجه نشود ؟

 

DO ( mg/L )

 

تابستان

زمستان

قزل آلا

6

3

اردک ماهی

5.5

4.5

 الف-30    ب- 55          ج-  120         د- 60     

 

7

در مناطقی که حداکثر غلظت اکسیژن حل شده در آب در طول سالربرابر 5ppm باشد کدام ماهی در کدام فصل می تواند در آنجا زندگی کند؟

الف -  قزل آلا  در تابستان               ب – اردک ماهی در تابستان              چ – قزل آلا در زمستان                        د – هر دو ماهی در تابستان

 

8

اكسيژن حل شده در آب دريا به كدام يك از روش هاي زير تامين نمي شود ؟

الف- تماس هوا با سطح آرام آب        ب- برخورد جريان متلاطم آب با هواي بالاي آن        ج- فوتوسنتز گياهان و پلانكتون ها      د- هواي بازدم موجودات آبزي

9

آب در دماي C4 داراي ...........   حجم و................. چگالي مي باشد ؟

الف- كمترين – بيشترين     ب- بيشترين و كمترين     ج- كمترين – كمترين    د- بيشترين – بيشترين

10

كدام گزينه ، از كاربردهاي جوهر شوره نيست ؟

الف- ساختن كودهاي شيميايي            ب- ساختن رنگ ها   ج- ساختن مواد منفجره                                د- ساختن خمير كاغذ

11

ضمن عبور آب رودخانه از مجاورت سنگ هاي گچي و آهكي ، كدام كاتيون وارد آب مي شود ؟

الف- Ca2+       ب- K+    ج- Al3+      د- Cl-

12

بيشترين مقدار آب مصرفي ، براي كدام موادرد زير به كار مي رود ؟

الف- آبياري كشتزارها و تهيه و توليد مواد غذايي   ب- تامين برق ، سوخت و....    ج- بخش صنايع و معادن     د- امور بازگارني و خدمات

13

كدام يك بيانگر تعريف درستي از چرخه آب است ؟

الف- تبديل آب از يك حالت فيزيكي به حالت فيزيكي ديگر

  ب- چرخش آب در يك منبع آب در طبيعت

ج- توزيع متناسب ، همراه با به چرخش در آمدن آب در ميان منابع گوناگون آن در طبيعت

د- توزيع متناسب ، همراه با به چرخش در آمدن آب در يك منبع آب در طبيعت

14

همه عبارت هاي زير درست بيان شده است به غير از :

15

كدام يك از عوامل طبيعي موثر بر پراكندگي غير يكنواخت منابع آب شيرين در سراسر جهان نمي باشد ؟

الف- موقعيت جغرافيايي      ب- شرايط آب و هوايي 

  ج- ميزان بارش             د-  تركيب اجزاي هوا

16

از كدام روش براي ته نشين كردن گل و لاي موجود در آب استفاده مي شود ؟

الف- گذراندن از صافي شني   ب- افزايش يون هاي فلوئوريد(F-)

ج- افزايش كاتيون هاي Al3+ , Fe3+   د- ته نشين كردن در حوض هاي آرامش

17

در پوش بطری نوشابه را باز می کنیم مقداری گاز و محلول از یطری بیرون می ریزد چون ..........

الف – دمای بطری بالا رفته است  ب – فشار داخل بطری افت ناگهانی داشته است      ج – فشار داخل بطری زیاد شده است       د -  حجم گاز داخل بطری بیش از اندازه بوده است .

18

ستون هاي استالاگتيت و استلاگميت در غارهاي بسته طبق كدام معادله شكل مي گيرند ؟

الف- كلسيم هيدروژن كربنات →كربنيك اسيد + كلسيم كربنات ب- كربنيك اسيد + كلسيم كربنات → كلسيم هيدروژن كربنات ج- 2Na+ + كلسيم كربنات → سديم كربنات +    Ca2+د- سديم كربنات + Ca2+→كلسيم كربنات + 2Na+

19

كدام يك از منابع آب شيرين ، مورد استفاده انسان و ديگر موجودات زنده نيست ؟

الف- آب هاي زير زميني     ب- درياچه ها  ج- رود خانه ها   د- يخ هاي قطبي

20

قدرت كف كنندگي صاون در آب سخت و آب نرم به ترتيب چگونه است ؟

الف- كم – كم    ب- كم – زياد   ج- زياد – كم     د-  زياد – زياد

21

با ................. آب داراي سخت موقت ، مي توان يون هاي كلسيم محلول را به صورت ......... نامحلول در آورد و آب را نرم كرد ؟

الف- گرم كردن – كلسيم هيدروژن كربنات     ب- گرم كردن – كلسيم كربنات      ج- به هم زدن – كلسيم هيدروژن كربنات     د- به هم زدن – كلسيم

22

کدام گزينه جزو  کاتیون سنگین آلوده كننده آب  نمی باشد ؟

الف-Hg2+          ب-Cd2+            ج-  Pb2+               د -Mg2+

 

23

براي جلوگيري از رشد ................... در منابع ذخيره آب شهري ، مقداري .................... را كه تركيب شيميايي ................ دارا است به آب مي افزايند .

الف- قارچ ها – كات كبود – فلوئور      ب- جلبك ها – كات كبود – مس

ج- قارچ ها – نشادر – كلر        د- جلبك ها – نشادر - روي

24

سختی دائم را با افزودن چه ماده ای از بین می برند ؟

الف سدیم کربنات    ب- منیزیم کربنات   ج-کلسیم کربنات     د- آهن کربنات

25

کدام یک از محلول های زیر خاصیت اسیدی دارند .

الف – آب دریا ( pH = 8.6 )        ب-  محلول پاک کننده (pH = 13 )

ج -سرکه (pH=2.7)                   د-  آب خالص ( pH = 7 )

 

26

وجود کدام ماده در آب عامل سختی موقت محسوب می شود ؟

الف -کلسیم هیدروژن کربنات                ب-   سدیم هیدروژن سولفات 

    ج- آهن سولفات                              د-  کلسیم کربنات

27

– آب باران اندکی اسیدی است  چون ....

الف – با اسیدها مخلوط شده است 

  ب – مقدار کمی گاز کربن دی اکسید هوا را در خود حل کرده است   

   ج – pH آن بین 7 تا 14 می باشد 

  د – پساب های صنعتی وارد آن شده است

28

فرمول شیمیایی اسید فسفریک کدام یک می باشد

  الف      H3PO4    ب-             H2SO4   ج-         HCl   د-     KOH         

29

200 ميلي ليتر از محلول g/L 450 آمونيوم كلريد ي كه در دماي C60 تهيه شده است را تا دماي C20 سرد مي كنيم . چند گرم آمونيوم كلريد از اين محلول رسوب مي كند ؟ ( قابليت انحلال ، آمونيوم كلريد g37 در g100 آب در دماي C20 است و چگالي محلول g/ml5/1 است )

الف) 40                ب) 3/12               ج) 6/24                 د)8/36

30

از كدام مجموعه كاتيون هاي زير به عنوان لخته كننده استفاده مي شود و سبب لخته سازي چيست ؟

الف) Ca2+ , Fe2+ ، خنثي كردن رسوب بار الكتريكي ذره هاي كلوئيدي

ب) Al3+ , Ba2+  ، تشكيل رسوب با آنيون هاي موجود در آب

ج) Al3+, Fe3+ ، خنثي كردن بار الكتريكي ذره هاي كلوئيدي

د) Ca2+, Mg2+   ، تشكيل رسوب با آنيون هاي موجود در آب

31

32

در کدام گزینه چگالی حالت های گوناگون آب به ترتیب از راست به چپ و از کم به زیاد به درستی مرتب شده است ؟

الف –  گاز – مایع – جامد                    ب-    گاز – جامد – مایع                ج -  مایع-  جامد – گاز                           د-  مایع – گاز – جامد

 

پاسخنامه

1

الف

ب

ج

د

 

17

الف

ب

ج

د

2

الف

ب

ج

د

18

الف

ب

ج

د

3

الف

ب

ج

د

19

الف

ب

ج

د

4

الف

ب

ج

د

20

الف

ب

ج

د

5

الف

ب

ج

د

21

الف

ب

ج

د

6

الف

ب

ج

د

22

الف

ب

ج

د

7

الف

ب

ج

د

23

الف

ب

ج

د

8

الف

ب

ج

د

24

الف

ب

ج

د

9

الف

ب

ج

د

25

الف

ب

ج

د

10

الف

ب

ج

د

26

الف

ب

ج

د

11

الف

ب

ج

د

27

الف

ب

ج

د

12

الف

ب

ج

د

28

الف

ب

ج

د

13

الف

ب

ج

د

29

الف

ب

ج

د

14

الف

ب

ج

د

30

الف

ب

ج

د

15

الف

ب

ج

د

31

الف

ب

ج

د

16

الف

ب

ج

د

32

الف

ب

ج

د


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت ۱۳:۳۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون هماهنگ "شیمی برای زندگی " (طلایه داران و فرزانگان)

 

1

عبارت های سطر "الف" به یکی از عبارت های سطر" ب" مربوط است آنها را به همدیگر وصل کنید .

الف

نمادشیمیایی کلسیم

یک عنصر

مولکولی که یک سرمثبت و یک سر منفی دارد

ذره ی با بار مثبت

ب

پروتون

H2CO3

Ca

Cl2

خنثی

قطبی

1

2

آب شور و آب شیرین موجود در جهان را از نظر مواد حل شونده داخل آنها ، چگالی ، توزیع و مقدار نسبی شان مقایسه کنید ؟

2

5/1

در مورد هر یک از عبارت های زیر بطور کامل توضیح دهید .

3

الف- گرمای زیادی لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گازی تبدیل شود .

ب- آب از سطح شروع به یخ زدن می کند .

ج- در برخی از آتش سوزی ها برای خاموش کردن آتش از آب استفاده می کنند .

3

الف- چرخه آب در طبیعت را شرح دهید ؟

4

ب- در هر مرحله از این فرایند آب دچار چه نوع تغییری می شود ؟

ج- خورشیدی چه نقشی در این فرایند دارد ؟

د- چگونه چرخه ی آب به تامین آب شیرین مورد نیاز ما کمک می کند ؟

5/1

متن زیر را به دقت بخوانید و سپس به پرسش ها پاسخ دهید .

5

راستی ! آیا می دانید به ازای تولید یک کیلوگرم از محصولات زیر چقدر آب مصرف می شود ؟

نگاهی به این ارقام بیندازید:

یک کیلوگرم برنج 2937 لیتر -      یک کیلوگرم کود شیمیایی 600 لیتر – به ازای تولید یک گوجه فرنگی 70 گرمی 13 لیتر – یک کیلو گندم 1500 لیتر

تعجب می کنید ؟!

الف- در این متن به کدام موضوع توجه شده است مصرف آشکار یا مصرف نهان ؟

 

ب- نقش خود را در صرفه جویی کدام مورد بیشتر می دانید ؟

 

ج- برای تولید هر کیلو از کدام محصول، آب بیشتری مصرف شده است ؟

 

3

دانش آموزی با استفاده از یک دماسنج ویژه دمای ماده های A وB را در زمان های مختلف یادداشته کرده است . ( از هر یک ماده یک کیلوگرم استفاده کرده است )

6

الف- چه مدت طول می کشد دمای ماده های A و B به 800 درجه سانتیگراد برسد ؟

ب- کدام ماده برای رسیدن به دمای 800 درجه سانتیگراد به انرژی گرمایی بیشتری نیاز دارد ؟

ج- چه متغیرهایی در این آزمایش کنترل می گردد ؟

 

د- ظرفیت گرمایی را تعریف کرده و مشخص کنید کدام ماده ظرفیت گرمایی بیشتری دارد ؟

2

با توجه به شکل به سئوالات 4و 5 پاسخ دهید :

7

الف- اگر 40 میلی گرم اکسیژن را در دمای 12 درجه سانتیگراد در 2500 گرم آب حل کنیم ، چه نوع محلولی به دست خواهیم آورد ؟(سیر نشده – سیر شده – فرا سیر شده)

ب- برای تهیه محلول سیر شده دردمای 25 درجه سانتیگراد ، چقدر اکسیژن را باید در 750 گرم آب حل کنیم ؟

 

5/1

DO(mg/L)

 

زمستان

تابستان

 

3

10

قزل آلا

5/4

5/5

اردک ماهی

با توجه به جدول مقابل ، در یک استخر به ابعاد( 2/1 متر*2متر*5متر )که پر از آب باشد ، چند گرم بایستی اکسیژن حل گردد تا در فصل تابستان ماهی قزل آلا با کمبود اکسیژن مواجه نشود ؟

 

8

2

جدول زیر اطلاعاتی درباره ی برخی اسید ها و بازهای معروف می باشد بقیه جدول را پر کنید .

اسید - باز

فرمول

برخی ویژگی ها و کاربردها

نیتریک اسید

 

 

 

Mg(OH)2

 

پتاسیم هیدروکسید

 

 

 

 

معروف به جوهر گوگرد است و محلول رقیق آن در باتری خودروها به کار می رود .

9

5/1

به شکل مقابل دقت کنید. در آغاز حجم مایع ها در هر سه ظرف یکسان بوده است . پس از مدتی ، تغییر حجمی مطابق شکل روبرو است . با توجه به داده های جدول در هر ظرف چه ماده ای وجود داشته است ؟چرا؟

10

ماده

آب

الکل

کلروفرم

گرمای تبخیر(J)

2260

860

250

1

با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید

الف- یون X کدام ماده است Cl- یا Na+ ؟ چرا /

ب- اگر به جای محلول سدیم کلرید(آب نمک) از آب خالص استفاده کنیم روشنایی لامپ چه تغییری خواهد کرد ؟

11

20

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت ۱۳:۳۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

تمرین

تمرین1 : جدول زیر را کامل کنید

اسید ، باز یا خنثی

pH

رنگ شناساگر

محلول

هلیانتین

فنل فتالئین

متیل اورانژ

کلم سرخ

 

 

 

 

 

 

مایع ظرفشویی

 

 

 

 

 

 

بکینگ پودر

 

 

 

 

 

 

آب شیر

 

 

 

 

 

 

HCl

 

 

 

 

 

 

NaOH

 

 

 

 

 

 

سرکه

 

 

 

 

 

 

نوشابه

 

 

 

 

 

 

آبلیمو

 

 

 

 

 

 

شربت معده

 

 

 

 

 

 

سفید کننده

 

 

 

 

 

 

آمونیاک

تمرین 2 :جدول زیر ویژگی های برخی از مواد موجود در آب سه رودخانه را نشان می دهد . با دقت در این جدول به پرسش های زیر پاسخ دهید :

ویژگی ها

مقدار یون موجود در یک لیتر آب بر حسب میلی گرم

رودخانه A

رودخانه B

رودخانه C

یون سدیم (Na+)

24

5

34

یون پتاسیم (K+)

1

1

5

یون هیدروژن کربنات (HCO3-)

248

357

149

یون سرب (Pb2+)

01/0

02/0

03/0

یون کلسیم (Ca2+)

55

78

64

pH

4/7

8/6

9/7

الف آب کدام رودخانه اسیدی تر است چرا ؟

ب- کدام نمونه سختی بیش تری دارد ؟ توضیح دهید ؟

ج در صورتیکه حد مجاز کاتیون سرب برای انسان ppm 05/0 باشد ضریب خطر آب کدام رودخانه کم تر است ؟ محاسبات خود را بنویسید ؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۸ساعت ۱۳:۳۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون فصل 2 شیمی 1

بسمه تعالي              دبيرستان نمونه آيت الله خامنه اي              نام                 نام خانوادگي                         كلاس       

1

بیشتر هوا کره در ناحیه ای قرار دارد که آن را .............................. می نامیم .

2

با افزایش ارتفاع دمای هوا ........................ می یابد .

3

فشار هوا را در سطح دریا ............................ می نامند و برابر با ............................. است .

4

دمای ............................. را صفر مطلق می نامند .

5

در فشار ثابت ، دما و حجم مقدار معینی از یک گاز با یکدیگر رابطه ......................... دارند .

6

در تقطیر جزئ به جزئ هوای مایع ، نیتروژن ......................................... از اکسیژن از ستون خارج می شود .

7

حدود ............................ از انرژی تابشی خورشید به سطح زمین می رسد و مابقی به فضای بیرون بازتابیده می شود .

8

هر چه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد ، انرژی آن ............................. است .

9

در لایه اوزون ، هر مولکول اوزون با جذب پرتوهای ................... می شکند و با تشکیل دوباره آن ، پرتوهای ............... گسیل می شود .

10

.................................و.................................... از عوامل آلوده کننده طبیعی هوا هستند .

11

سولفوریک اسید که از عوامل باران های اسیدی است ، یک آلاینده نوع ................................. است .

12

......................... از اجزای اصلی مه دود فوتوشیمیایی هستند .

13

در هر مورد بر اساس نظریه جنبشی گازها جواب خود را توجیه کنید :

·         آیا بوی یک غذای داغ را از فاصله چند متری بهتر استشمام می کنید یا یک غذای سرد ؟

·         آیا بازی با توپ فوتبال در عصر یک روز پاییزی راحت تر است یا یک روز داغ تابستانی ؟

14

اگر مخزن هوای غواصان به اندازه کافی قوی نباشد تا بتواند فشار آب را تحمل کند ، حجم مخزن چه تغییری خواهد کرد ؟

15

در روزهای بسیار گرم تابستان ، به دلایل ایمنی ممکن است از پرواز هواپیماها جلوگیری به عمل آید . علت را بر اساس قانون شارل توضیح دهید .

16

یک مخزن فولادی در دمای 27 درجه سانتیگراد حاوی 3/0 لیتر گاز با فشار 2 اتمسفر است . این مخزن حداکثر تحمل فشار 6 اتمسفر را دارد . بر اساس این الف ) آیا اگر مخزن را در شعله آتشی با دمای 500 درجه سانتیگراد قرار دهیم ، می ترکد ؟  ب ( مخزن در چه دمای می ترکد ؟

17

دمای 30میلی لیتر از یک گاز را ، از 100کلوین به 300 کلوین در فشار ثابت رسانده ایم حجم گاز چقدر خواهد شد ؟

18

 اگر یک بادکنک به حجم سه لیتر از فروشگاه خریده و بیرون آورده اید ، . اگر دما فروشگاه 27 درجه سانتیگراد و دمای بیرون 3- درجه سانتیگراد باشد ، آنگاه   الف) هنگامی که بادکنک را بیرون گذاشته اید چه اتفاقی می افتد ؟   ب )حجم بادکنک در بیرون از مغازه چقدر خواهد شد ؟

19

موج های الکترومغناطیسی خورشید که به سطح زمین می رسد ، به چه سرنوشتی دچار می شوند ؟

20

دمای هوا در یک شب صاف سریعتر از یک شب ابری کاهش می یابد . چرا ؟

21

موج های که به کره ماه می رسند ، چه تفاوت عمده ای با موج های  دارند که به سطح کره زمین می رسند ؟

با آرزوي توفيق روزافزون برشما دانش آموز گرامي  نوري زاده

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت ۱۴:۴۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

مطالب قدیمی‌تر